poôbrobiać

poôbrobiać (sie) – opiekować się, zająć się, uprawić (pol.)

bezokolicznikpoôbrobiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôbrobiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôbrobiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôbrobio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôbrobiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôbrobiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôbrobiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôbrobioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôbrobioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôbrobioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôbrobiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôbrobialiście; żeście poôbrobiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôbrobiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôbrobiała żech; poôbrobiałach; żech poôbrobiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôbrobiała żeś; poôbrobiałaś; żeś poôbrobiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôbrobiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôbrobiały my; my poôbrobiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôbrobiałyście; żeście poôbrobiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôbrobiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôbrobiało żech; żech poôbrobiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôbrobiało żeś; żeś poôbrobiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôbrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôbrobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôbrobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôbrobioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôbrobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôbrobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôbrobiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôbrobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôbrobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôbrobiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôbrobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôbrobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôbrobiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôbrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôbrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôbrobiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôbrobiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôbrobio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôbrobiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôbrobiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôbrobioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôbrobioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôbrobioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôbrobiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôbrobiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôbrobiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôbrobiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôbrobiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôbrobiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôbrobiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôbrobiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôbrobiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôbrobiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôbrobiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôbrobiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôbrobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôbrobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôbrobioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôbrobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôbrobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôbrobiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôbrobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôbrobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôbrobiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôbrobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôbrobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôbrobiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôbrobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôbrobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôbrobiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôbrobiany
rzeczownik odczasown.poôbrobiani
Rybnik

POL: (1) opiekować się, zająć się kimś; (2) uprawić pole

 

Musicie pōmōc tatowi, bo ôn sōm niy do rady wszystkiego, w robocie, pole poôbrobiać.

Synki, żyńcie sie, bo jo jōż dłōżyj niy dōm rady was wszystkich poôbrobiać.

 

 

Podej dalij…