poôdkludzać

poôdkludzać (sie) – poodprowadzać (pol.)

bezokolicznikpoôdkludzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôdkludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôdkludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôdkludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôdkludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôdkludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôdkludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôdkludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôdkludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôdkludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôdkludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôdkludzaliście; żeście poôdkludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôdkludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôdkludzała żech; poôdkludzałach; żech poôdkludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôdkludzała żeś; poôdkludzałaś; żeś poôdkludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôdkludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôdkludzały my; my poôdkludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôdkludzałyście; żeście poôdkludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdkludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôdkludzało żech; żech poôdkludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôdkludzało żeś; żeś poôdkludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôdkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôdkludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôdkludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôdkludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôdkludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôdkludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôdkludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôdkludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôdkludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôdkludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôdkludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôdkludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôdkludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôdkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôdkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôdkludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôdkludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôdkludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôdkludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôdkludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôdkludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôdkludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôdkludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôdkludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôdkludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôdkludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôdkludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôdkludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôdkludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. poôdkludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôdkludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdkludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôdkludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôdkludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôdkludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôdkludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôdkludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôdkludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôdkludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôdkludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôdkludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôdkludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôdkludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôdkludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôdkludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôdkludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôdkludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôdkludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôdkludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôdkludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôdkludzany
rzeczownik odczasown.poôdkludzani
Rybnik

POL: poodprowadzać, odprowadzić większą ilość osób.

 

Bydziesz musioł te dzieci poôdkludzać, coby sie ôjce niy starały.

Po muzyce synki poôdkludzały dziołchōw ku chałupōm.

 

Podej dalij…