poôdsuwać

poôdsuwać (sie) – poodsypywać (pol.)

bezokolicznikpoôdsuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôdsuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôdsuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôdsuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôdsuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôdsuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôdsuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôdsuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôdsuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôdsuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôdsuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôdsuwaliście; żeście poôdsuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôdsuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôdsuwała żech; poôdsuwałach; żech poôdsuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôdsuwała żeś; poôdsuwałaś; żeś poôdsuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôdsuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôdsuwały my; my poôdsuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôdsuwałyście; żeście poôdsuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdsuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôdsuwało żech; żech poôdsuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôdsuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôdsuwało żeś; żeś poôdsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôdsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôdsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôdsuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôdsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôdsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôdsuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôdsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôdsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôdsuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôdsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôdsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôdsuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôdsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôdsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôdsuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôdsuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôdsuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôdsuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôdsuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôdsuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôdsuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôdsuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôdsuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôdsuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôdsuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôdsuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôdsuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôdsuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôdsuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôdsuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdsuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôdsuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôdsuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôdsuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôdsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôdsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôdsuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôdsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôdsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôdsuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôdsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôdsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôdsuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôdsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôdsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôdsuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôdsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôdsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôdsuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôdsuwany
rzeczownik odczasown.poôdsuwani
Rybnik

 

Kej bych bōł wiedzioł, że to sōm jakiś ekstra nasiōna, to bych poôdsuwol po pora z kożdej tytki.

Musioł żech poôdsuwać po trosze z kożdego miecha, bo bych ich niy zawiōnzoł.

 

Podej dalij…