poôgryzać

poôgryzać (sie) – poobgryzać (pol.)

bezokolicznikpoôgryzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôgryzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôgryzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôgryzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôgryzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôgryzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôgryzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôgryzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôgryzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôgryzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôgryzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôgryzaliście; żeście poôgryzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôgryzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôgryzała żech; poôgryzałach; żech poôgryzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôgryzała żeś; poôgryzałaś; żeś poôgryzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôgryzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôgryzały my; my poôgryzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôgryzałyście; żeście poôgryzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôgryzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôgryzało żech; żech poôgryzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôgryzało żeś; żeś poôgryzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôgryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôgryzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôgryzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôgryzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôgryzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôgryzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôgryzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôgryzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôgryzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôgryzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôgryzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôgryzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôgryzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôgryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôgryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôgryzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôgryzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôgryzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôgryzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôgryzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôgryzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôgryzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôgryzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôgryzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôgryzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôgryzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôgryzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôgryzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôgryzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôgryzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôgryzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôgryzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôgryzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôgryzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôgryzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôgryzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôgryzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôgryzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôgryzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôgryzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôgryzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôgryzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôgryzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôgryzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôgryzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôgryzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôgryzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôgryzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôgryrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôgryzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôgryzany
rzeczownik odczasown.poôgryzani
Rybnik

 

Roz yno keryś zapōmnioł zawrzyć wrota, a już nōm sam zajōnce strōmiki poôgryzały.

Kej żeś te kości poôgryzoł, tōż wyciepnij reszta psom.

Kedy tyś zaś ta pazury poôgryzała?

 

Podej dalij…