poôpiyrać

poôpiyrać(sie) – poopierać, oprać, oprzeć (pol.)

bezokolicznikpoôpiyrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôpiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôpiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôpiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôpiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôpiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôpiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôpiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôpiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôpiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôpiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôpiyraliście; żeście poôpiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôpiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôpiyrała żech; poôpiyrałach; żech poôpiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôpiyrała żeś; poôpiyrałaś; żeś poôpiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôpiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôpiyrały my; my poôpiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôpiyrałyście; żeście poôpiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôpiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôpiyrało żech; żech poôpiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôpiyrało żeś; żeś poôpiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôpiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôpiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôpiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôpiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôpiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôpiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôpiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôpiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôpiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôpiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôpiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôpiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôpiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôpiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôpiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôpiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôpiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôpiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôpiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôpiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôpiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôpiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôpiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôpiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôpiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôpiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôpiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôpiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôpiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôpiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôpiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôpiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôpiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôpiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôpiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôpiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôpiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôpiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôpiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôpiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôpiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôpiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôpiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôpiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôpiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôpiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôpiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôpiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôpiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôpiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôpiyrany
rzeczownik odczasown.poôpiyrani
Rybnik

POL: (1) poopierać, oprzeć kilka rzeczy np. o ścianę, płot; (2) poopierać., oprać, wykonywać pranie dla kilku osób.

 

Jo niy dōm rady was wszystkich poôpiyrać, bo jo tyż mōm swoja robota.

Poôpiyrejcie se te koła ô stodoła, a niy ô chałupa, co jōm niy poôdziyrocie.

Posiodejcie se sam na te stołki, bo sam sie możecie poôpiyrać.

 

Podej dalij…