poôpyrskować

poôpyrskować (sie) – poopryskiwać, opryskać  (pol.)

bezokolicznikpoôpyrskować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôpyrskuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôpyrskujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôpyrskuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôpyrskujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôpyrskujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôpyrskujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôpyrskowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôpyrskowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôpyrskowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôpyrskowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôpyrskowaliście; żeście poôpyrskowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôpyrskowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôpyrskowała żech; poôpyrskowałach; żech poôpyrskowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôpyrskowała żeś; poôpyrskowałaś; żeś poôpyrskowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôpyrskowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôpyrskowały my; my poôpyrskowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôpyrskowałyście; żeście poôpyrskowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôpyrskowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôpyrskowało żech; żech poôpyrskowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôpyrskowało żeś; żeś poôpyrskowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôpyrskowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôpyrskowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôpyrskowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôpyrskowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôpyrskowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôpyrskowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôpyrskowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôpyrskowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôpyrskowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôpyrskowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôpyrskowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôpyrskowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôpyrskowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôpyrskowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôpyrskowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôpyrskowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôpyrskuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôpyrskuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôpyrskujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôpyrskujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôpyrskowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôpyrskowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôpyrskowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôpyrskowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôpyrskowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôpyrskowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôpyrskowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôpyrskowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôpyrskowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôpyrskowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôpyrskowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôpyrskowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôpyrskowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôpyrskowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôpyrskowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôpyrskowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôpyrskowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôpyrskowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôpyrskowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôpyrskowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôpyrskowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôpyrskowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôpyrskowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôpyrskowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôpyrskowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôpyrskowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôpyrskowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôpyrskowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôpyrskowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôpyrskowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôpyrskowany
rzeczownik odczasown.poôpyrskowani
Rybnik

POL: poopryskiwać, opryskać więcej niż jeden raz, lub więcej niż jedną sztukę czegoś.

 

Niy paście sam tej krowy, bo my poôpyrskowali te pola na stōnka, coby sie niy ôtruła.

Naôbiyroł żech ci tōmatōw, bo chca poōpyrskować te krze, coby niy uschły, tōż terazki pora dni niy pudzie nic uruwać.

Podej dalij…