poôtruwać

poôtruwać (sie) – potruć (pol.)

bezokolicznikpoôtruwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôtruwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôtruwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôtruwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôtruwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôtruwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôtruwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôtruwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôtruwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôtruwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôtruwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôtruwaliście; żeście poôtruwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôtruwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôtruwała żech; poôtruwałach; żech poôtruwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôtruwała żeś; poôtruwałaś; żeś poôtruwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôtruwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôtruwały my; my poôtruwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôtruwałyście; żeście poôtruwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôtruwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôtruwało żech; żech poôtruwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôtruwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôtruwało żeś; żeś poôtruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôtruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôtruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôtruwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôtruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôtruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôtruwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôtruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôtruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôtruwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôtruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôtruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôtruwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôtruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôtruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôtruwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôtruwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôtruwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôtruwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôtruwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôtruwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôtruwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôtruwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôtruwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôtruwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôtruwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôtruwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôtruwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôtruwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôtruwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôtruwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôtruwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôtrwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôtruwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôtruwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôtruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôtruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôtruwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôtruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôtruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôtruwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôtruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôtruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôtruwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôtruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôtruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôtruwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôtruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôtruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôtruwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôtruwany
rzeczownik odczasown.poôtruwani
Rybnik

 

Wejź lepszy wylyj ta zupa, bo ôn już je kwaśno, co się niy poôtruwōmy.

Keryś nōm chciał ryby poōtruwać we stawie, tōz terazki wachujymy po nocach.

Keryś nōm poôtruwoł wszystki psy, musieli im co do żarcio wciepać.

Podej dalij…