poôtwiyrać

poôtwiyrać (sie) – pootwierać (pol.)

bezokolicznikpoôtwiyrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôtwiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôtwiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôtwiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôtwiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôtwiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôtwiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôtwiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôtwiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôtwiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôtwiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôtwiyraliście; żeście poôtwiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôtwiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôtwiyrała żech; poôtwiyrałach; żech poôtwiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôtwiyrała żeś; poôtwiyrałaś; żeś poôtwiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôtwiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôtwiyrały my; my poôtwiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôtwiyrałyście; żeście poôtwiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôtwiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôtwiyrało żech; żech poôtwiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôtwiyrało żeś; żeś poôtwiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôtwiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôtwiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôtwiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôtwiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôtwiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôtwiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôtwiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôtwiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôtwiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôtwiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôtwiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôtwiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôtwiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôtwiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôtwiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôtwiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôtwiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôtwiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôtwiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôtwiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôtwiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôtwiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôtwiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôtwiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôtwiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôtwiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôtwiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôtwiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôtwiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôtwiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôtwiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôtwiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôtwiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôtwiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôtwiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôtwiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôtwiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôtwiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôtwiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôtwiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôtwiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôtwiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôtwiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôtwiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôtwiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôtwiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôtwiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôtwiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôtwiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôtwiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôtwiyrany
rzeczownik odczasown.poôtwiyrani
Rybnik

 

Wejź, poôtwiyraj ôkna, co sie wyluftuje, bo żech mlyko spolyła.

Bōł bych już poôtwiyroł ôkna, ale niy mioł żech klucza, coby dźwiyrze ôdynknyć.

Jo poôtwiyrōm ôkna, niech sie luftuje, coby ta właga wylazła z murōw.

Kery poôtwiyroł tela tych tytkōw z cukrym?

 

Podej dalij…