poôwijać

poôwijać (sie) – poowijać (pol.)

bezokolicznikpoôwijać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôwijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôwijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôwijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôwijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôwijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôwijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôwijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôwijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôwijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôwijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôwijaliście; żeście poôwijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôwijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôwijała żech; poôwijałach; żech poôwijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôwijała żeś; poôwijałaś; żeś poôwijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôwijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôwijały my; my poôwijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôwijałyście; żeście poôwijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôwijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôwijało żech; żech poôwijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôwijało żeś; żeś poôwijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôwijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôwijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôwijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôwijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôwijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôwijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôwijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôwijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôwijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôwijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôwijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôwijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôwijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôwijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôwijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôwijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôwijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôwijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôwijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôwijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôwijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôwijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôwijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôwijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôwijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôwijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôwijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôwijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôwijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôwijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôwijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôwijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôwijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôwijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôwijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôwijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôwijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôwijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôwijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôwijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôwijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôwijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôwijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôwijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôwijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôwijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôwijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôwijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôwijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôwijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôwijany
rzeczownik odczasown.poôwijani
Rybnik

 

Muszymy poôwijać te rułki z wody na zima, co niy zamarznōm.    (cz:zamar-znōm)

Starko poôwijejcie se ta bolawo noga.

Poôwijej dobrze ta flaszka, co kaj niy klupniesz, a jōm niy strzaskosz na tym kole.

Podej dalij…