popilować

popilować (sie) – pośpieszyć się (pol.)

bezokolicznikpopilować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popiluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popilujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popiluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popilujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popilujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popilujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popilowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popilowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popiowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popilowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popilowaliście; żeście popilowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popilowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popilowała żech; popilowałach; żech popilowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popilowała żeś; popilowałaś; żeś popilowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popilowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popilowały my; my popilowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popilowałyście; żeście popilowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popilowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popilowało żech; żech popilowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popilowało żeś; żeś popilowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popilowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popilowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popilowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popilowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popilowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popilowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popilowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popilowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popilowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popilowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popilowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popilowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popilowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popilowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popilowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popilowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popiluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popiluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popilujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popilujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popilowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popilowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popilowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popilowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popilowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popilowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popilowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popilowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popilowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popilowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popilowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popillowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popillowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popillowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popilowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popilowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popilowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popilowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popilowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popilowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popilowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popilowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popilowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popilowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popilowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popilowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popilowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popilowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popilowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popilowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.popilowani
Rybnik

 

Kej byś bōł popilowoł, to by nas tyn cug niy uciyk, a niy musieli by my czakać na drugi.

Popiluj, bo sie mroczy, a zamoknymy z tym sianym.

Jak niy popilujecie z tōm robotōm, to filmu w telewizorze dzisiej niy bydzie.

 

 

 

Podej dalij…