popleć

popleć (sie) – poplewić (pol.)

bezokolicznikpopleć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popleja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poplejesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popleje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poplejymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poplejecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poplejōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popleł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popleł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popleł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popleli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popleliście; żeście popleli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popleli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popleła żech; poplełach; żech popleła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popleła żeś; poplełaś; żeś popleła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popleła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popleły my; my popleły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poplełyście; żeście popleły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popleły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popleło żech; żech popleło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popleło żeś; żeś popleło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popleło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popleł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popleł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popleł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popleli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popleli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popleli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popleła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popleła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popleła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popleły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popleły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popleły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popleło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popleło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popleło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poplej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popleje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poplejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poplejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popleł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popleł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popleł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popleli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popleli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popleli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popleła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popleła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popleła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popleły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popleły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popleły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popleło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popleło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popleło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popleł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popleł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popleł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popleli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popleli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popleli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popleła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popleła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popleła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popleły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popleły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popleły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popleło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popleło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popleło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoplety
rzeczownik odczasown.popleci
Rybnik

 

Musza popleć trocha te kwiotki, bo tam już w tych chaszczach niy widać, co tam rośnie.

Wczora żech popleła te grzōndki , yno musisz posuć prochami a podloć, bo je fest sucho.

Pōdź, poplejymy trocha w tej ćwikli.

 

Podej dalij…