popływać

popływać (sie) – popływać (pol.)

bezokolicznikpopływać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popływia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popływiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popływie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popływiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popływiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popływiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popływoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popływoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popływoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popływali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popływaliście; żeście popływali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popływali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popływała żech; popływałach; żech popływała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popływała żeś; popływałaś; żeś popływała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popływała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popływały my; my popływały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popływałyście; żeście popływały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popływały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popływało żech; żech popływało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popływało żeś; żeś popływało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popływało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popływoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popływoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popływoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popływali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popływali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popływali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popływała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popływała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popływała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popływały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popływały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popływały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popływało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popływało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popływało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popływej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popływie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popływejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popływiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popływoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popływoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popływoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popływali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popływali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popływali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popływała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popływała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popływała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popływały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popływały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popływały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popływało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popływało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popływało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popływoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popływoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popływoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popływali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popływali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popływali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popływała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popływała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popływała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popływały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popływały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popływały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popływało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popływało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popływało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.popływani
Rybnik

 

Jo rod chodza sam na woda popływać w zalywie.

Ty se sam leż, a jo se ida popływia.

Rod bych popływoł we wodzie, ale musza doczkac, aż mi tyn gips symnōm z nogi.

 

 

Podej dalij…