popochać

popochać (sie) – napsocić, narozrabiać (pol.)

bezokolicznikpopochać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popochōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popochosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popocho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popochōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popochocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popochajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popochoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popochoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popochoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popochali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popochaliście; żeście popochali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popochali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popochała żech; popochałach; żech popochała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popochała żeś; popochałaś; żeś popochała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popochała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popochały my; my popochały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popochałyście; żeście popochały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popochały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popochało żech; żech popochało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popochało żeś; żeś popochało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popochało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popochoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popochoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popochoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popochali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popochali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popochali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popochała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popochała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popochała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popochały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popochały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popochały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popochało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popochało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popochało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popochej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popocho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popochejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popochajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popochoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popochoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popochoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popochali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popochali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popochali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popochała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popochała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popochała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popochały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popochały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popochały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popochało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popochało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popochało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popochoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popochoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popochoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popochali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popochali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popochali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popochała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popochała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popochała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popochały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popochały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popochały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popochało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popochało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popochało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypopochany
rzeczownik odczasown.popochani
Rybnik

 

Co żeś to zaś popochoł, że mama musi jutro iś skuli ciebie do szkoły?

Dej pozōr na te dzieci, co sam co niy popochajōm.

 

Podej dalij…