popodgryzać

popodgryzać (sie) – popodgryzać (pol.)

bezokolicznikpopodgryzać
aspektponiedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popodgryzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popodgryzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popodgryzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popodgryzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popodgryzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popodgryzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popodgryzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popodgryzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popodgryzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popodgryzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popodgryzaliście; żeście popodgryzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popodgryzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popodgryzała żech; popodgryzałach; żech popodgryzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popodgryzała żeś; popodgryzałaś; żeś popodgryzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popodgryzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popodgryzały my; my popodgryzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popodgryzałyście; żeście popodgryzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popodgryzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popodgryzało żech; żech popodgryzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popodgryzało żeś; żeś popodgryzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popodgryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popodgryzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popodgryzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popodgryzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popodgryzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popodgryzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popodgryzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popodgryzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popodgryzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popodgryzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popodgryzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popodgryzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popodgryzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ppoodgryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popodgryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popodgryzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popodgryzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popodgryzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popodgryzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popodgryzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popodgryzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popodgryzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popodgryzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popodgryzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popodgryzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popodgryzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popodgryzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popodgryzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popodgryzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popodgryzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popodgryzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popodgryzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popodgryzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popodgryzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popodgryzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popodgryzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popodgryzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popodgryzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popodgryzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popodgryzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popodgryzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popodgryzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popodgryzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popodgryzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popodgryzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popodgryzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popodgryzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popodgryzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popdogryrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popdogryzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodgryzany
rzeczownik odczasown.podgryzani
Rybnik

POL: popodgryzać, podgryźć więcej, niż jedną sztukę czegoś.

 

Trza te tulpy sadzić w zieleźnych koszach, co ich nornice niy popodgryzajōm.

Suka po ôkocyniu popodgryzała wszystki małe.

 

Podej dalij…