popodwiōnzować

popodwiōnzować (sie) – popodwiązywać, podwiązać (pol.)

bezokolicznikpopodwiōnzować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popodwiōnzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popodwiōnzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popodwiōnzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popodwiōnzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popodwiōnzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popodwiōnzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popodwiōnzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popodwiōnzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popodwiōnzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popodwiōnzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popodwiōnzowaliście; żeście popodwiōnzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popodwiōnzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popodwiōnzowała żech; popodwiōnzowałach; żech popodwiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popodwiōnzowała żeś; popodwiōnzowałaś; żeś popodwiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popodwiōnzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popodwiōnzowały my; my popodwiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popodwiōnzowałyście; żeście popodwiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popodwiōnzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popodwiōnzowało żech; żech popodwiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popodwiōnzowało żeś; żeś popodwiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popodwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popodwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popodwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popodwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popodwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popodwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popodwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popodwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popodwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popodwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popodwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popodwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popodwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popodwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popodwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popodwiōnzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popodwiōnzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popodwiōnzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popodwiōnzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popodwiōnzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popodwiōnzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popodwiōnzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popodwiōnzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popodwiōnzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popodwiōnzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popodwiōnzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popodwiōnzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popodwiōnzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popodwiōnzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popodwiōnzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popodwiōnzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popodwiōnzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popodwiōnzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popodwiōnzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popodwiōnzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popodwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popodwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popodwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popodwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popodwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popodwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popodwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popodwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popodwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popodwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popodwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popodwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popodwiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popodwiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popodwiōnzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypopodwiōnzowany
rzeczownik odczasown.popodwiōnzowani
Rybnik

POL: popodwiązywać, podwiązać więcej, niż jeden raz, lub więcej, niż jedną sztukę czegoś.

 

Muszymy wziōnś a popodwiōnzować kiści tōmatōm, coby niy leżały na ziymi.

Wejż popodwiōnzuj tyn kabel pod gipsdekōm, co sie bardziyj niy ôberwie.

Podej dalij…