poprawiać

poprawiać (sie) – poprawiać (pol.)

bezokolicznikpoprawiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprawiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprawiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprawio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprawiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprawiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprawiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprawioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprawioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprawioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprawiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprawialiście; żeście poprawiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprawiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprawiała żech; poprawiałach; żech poprawiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprawiała żeś; poprawiałaś; żeś poprawiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprawiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprawiały my; my poprawiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprawiałyście; żeście poprawiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprawiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprawiało żech; żech poprawiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprawiało żeś; żeś poprawiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprawioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprawiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprawiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprawiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprawiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprawiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprawio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprawiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprawiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprawioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprawioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprawioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprawiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprawiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprawiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprawiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprawiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprawiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprawiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprawiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprawiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprawiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprawiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprawiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprawioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprawiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprawiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprawiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprawiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda poprawioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz poprawioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie poprawioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy poprawiali; bydymy poprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie poprawiali; bydziecie poprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm poprawiali; bydōm poprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda poprawiała; byda poprawiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz poprawiała; bydziesz poprawiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie poprawiała; bydzie poprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy poprawiały; bydymy poprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie poprawiały; bydziecie poprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm poprawiały; bydōm poprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda poprawiało; byda poprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz poprawiało; bydziesz poprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie poprawiało; bydzie poprawiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprawiany
rzeczownik odczasown.poprawiani
Rybnik

 

Pogoda zaczyno sie poprawiać, tōż możno jutro udo sie porobić co na dworze.

Jo byda pisoł po ślōnsku,  a wy mie poprawiejcie, jak treficie feler.

Rōb to pomału, ale porzōndnie, bo żodyn niy bydzie za tobōm poprawioł.

 

Podej dalij…