poprawić

poprawić (sie) – poprawić (pol.)

bezokolicznikpoprawić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprawia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprawisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprawi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprawiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprawicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprawiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprawiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprawiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprawiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprawiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprawiyliście; żeście poprawiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprawiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprawiyła żech; poprawiyłach; żech poprawiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprawiyła żeś; poprawiyłaś; żeś poprawiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprawiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprawiyły my; my poprawiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprawiyłyście; żeście poprawiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprawiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprawiyło żech; żech poprawiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprawiyło żeś; żeś poprawiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprawiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprawiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprawiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprawiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprawiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprow
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprawi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprowcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprawiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprawiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprawiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprawiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprawiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprawiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprawiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprawiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprawiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprawiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprawiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprawiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprawiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprawiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprawiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprawiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprawiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprawiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprawiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprawiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprawiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprawiōny
rzeczownik odczasown.poprawiyni
Rybnik

 

Poprow ta szolka, co niy spadnie ze stoła..

Poprow se tyn kragel, bo mosz zagnyty.

Dej ci tyn binder poprawia, bo mosz krziwy.

Podej dalij…