poprościć

poprościć (sie) – poprostować (pol.)

bezokolicznikpoprościć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poproszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprościsz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprości
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poproszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprościcie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poproszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprościōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprościōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprościōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprościyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprościyliście; żeście poprościyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprościyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprościyła żech; poprościyłach; żech poprościyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprościyła żeś; poprościyłaś; żeś poprościyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprościyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprościyły my; my poprościyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprościyłyście; żeście poprościyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprościyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprościyło żech; żech poprościyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprościyło żeś; żeś poprościyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprościyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprościōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprościōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprościōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprościyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprościyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprościyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprościyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprościyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprościyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprościyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprościyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprościyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprościyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprościyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprościyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprość
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprości
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprośćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poproszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprościōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprościōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprościōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprościyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprościyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprościyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprościyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprościyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprościyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprościyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprościyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprościyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprościyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprościyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprościyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprościōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprościōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprościōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprościyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprościyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprościyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprościyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprościyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprościyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprościyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprościyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprościyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprościyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprościyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprościyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoproszczōny
rzeczownik odczasown.poproszczyni
Rybnik

 

Sōmsiod wjechoł mi do płota, a go pokrziwiōł, ale ôbiecoł mi, że na wiosna mi poprości tyn krziwy ôkolnik.

Sam mōm jeszcze jedyn krokwiok, ale musisz se go poprościć, bo je trocha krziwy.

Podej dalij…