poprzebodać

poprzebodać (sie) – poprzekłuwać, poprzebijać (pol.)

bezokolicznikpoprzebodać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzebodōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzebodosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzebodo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzebodōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzebodocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzebodajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzebododoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzebodoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzebodoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzebodali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzebodaliście; żeście poprzebodali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzebodali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzebodała żech; poprzebodałach; żech poprzebodała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzebodała żeś; poprzebodałaś; żeś poprzebododała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzebodała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzebodały my; my poprzebodały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzebodałyście; żeście poprzebodały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzebodały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzebodało żech; żech poprzebodało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzebodało żeś; żeś poprzebodało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzebodało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzebodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzebodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzebodoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzebodali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzebodali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzebodali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzebodała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzebodała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzebodała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzebodały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzebodały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzebodały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzebodało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzebodało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzebodało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzebodej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzebodo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzebodejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzebodajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzebodoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzebodoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzebodoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzebodali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzebodali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzebodali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzebodała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzebodała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzebodała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzebodały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzebodały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzebodały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzebodało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzebodało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzebodało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzebodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzebodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzebodoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzebodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzebodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzebodali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzebodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzebodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzebodała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzebodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzebodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzebodały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzebodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzebodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzebodało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.=
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzebodany
rzeczownik odczasown.poprzebodani
Rybnik

POL: poprzekłuwać, poprzebijać, przekłuć więcej, niż jedną rzecz.

 

Jeszcze roz bydziecie grać w tyn fuzbal na mojich grzōndkach, to wōm te bale poprzebodōm.

Keryś gizd nōm sam w nocy poprzebodoł kōłka we wszystkich autach.

Podej dalij…