poprzeganiać

poprzeganiać (sie) – poprzepędzać, przepędzić(pol.)

bezokolicznikpoprzeganiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzeganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzeganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzeganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzeganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzeganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzeganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzeganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzeganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzeganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzeganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzeganialiście; żeście poprzeganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzeganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzeganiała żech; poprzeganiałach; żech poprzeganiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzeganiała żeś; poprzeganiałaś; żeś poprzeganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzeganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzeganiały my; my poprzeganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzeganiałyście; żeście poprzeganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzeganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzeganiało żech; żech poprzeganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzeganiało żeś; żeś poprzeganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzeganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzeganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzeganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzeganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzeganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzeganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzeganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzeganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzeganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzeganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzeganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzeganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzeganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzeganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzeganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzeganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzeganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzeganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzeganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzeganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzeganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzeganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzeganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzeganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzeganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzeganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzeganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzeganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzeganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzeganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzeganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzeganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzeganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzeganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzeganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzeganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzeganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzeganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzeganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzeganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzeganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzeganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzeganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzeganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzeganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzeganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzeganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzeganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzeganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzeganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzeganiany
rzeczownik odczasown.poprzeganiani
Rybnik

POL: przepdzić więcej niż

 

Pōdż mi pōmōc poprzeganiać te krowy bez szoyjo, aż jaki auto ich niy przejedzie.

Te gizdy mi zaś tam skokały bez płot po jabka, tōż musioł żech ich poprzeganiać.

 

Podej dalij…