poprzekludzać

poprzekludzać (sie) – poprzeprowadzać, przeprowadzić (pol.)

bezokolicznikpoprzekludzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzekludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzekludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzekludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzekludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzekludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzekludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzekludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzekludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzekludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzekludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzekludzaliście; żeście poprzekludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzekludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzekludzała żech; poprzekludzałach; żech poprzekludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzekludzała żeś; poprzekludzałaś; żeś poprzekludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzekludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzekludzały my; my poprzekludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzekludzałyście; żeście poprzekludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzekludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzekludzało żech; żech poprzekludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzekludzało żeś; żeś poprzekludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzekludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzekludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzekludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzekludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzekludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzekludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzekludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzekludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzekludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzekludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzekludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzekludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzekludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzekludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzekludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzekludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzekludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzekludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzekludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzekludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzekludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzekludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzekludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzekludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzekludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzekludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzekludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzekludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzekludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. poprzekludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzekludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzekludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzekludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzekludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzekludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzekludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzekludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzekludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzekludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzekludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzekludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzekludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzekludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzekludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzekludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzekludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzekludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzekludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzekludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzekludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzekludzany
rzeczownik odczasown.poprzekludzani
Rybnik

POL: poprzeprowadzać, przeprowadzić kogoś, coś, więcej niż jedną istotę, lub więcej niż jeden raz.

 

Doczkejcie sam, jo was poprzekludzōm bez ta droga.

Jo, tym mojim trachtorym poprzekludzoł żech sam  już połowa sōmsiadōw we wsi.

Idź, poprzekludzej te krowy na inksze miejsce, bo tam majōm już wyżarte.

Podej dalij…