poprzelazować

poprzelazować (sie) – poprzechodzić, przejść (pol.)

bezokolicznikpoprzelazować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzelazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzelazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzelazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzelazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzelazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzelazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzelazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzelazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzelazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzelazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzelazowaliście; żeście poprzelazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzelazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzelazowała żech; poprzelazowałach; żech poprzelazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzelazowała żeś; poprzelazowałaś; żeś poprzelazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzelazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzelazowały my; my poprzelazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzelazowałyście; żeście poprzelazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzelazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzelazowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzelazowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzelazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzelazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzelazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. mbōł poprzelazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzelazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzelazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzelazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzelazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzelazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzelazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzelazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzelazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzelazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzelazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzelazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzelazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . -
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzelazujcie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzelazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzelazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzelazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzelazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzelazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzelazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzelazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzelazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzelazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzelazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzelazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzelazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzelazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzelazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzelazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzelazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzelazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzelazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzelazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzelazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzelazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzelazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzelazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzelazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzelazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzelazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzelazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzelazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzelazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzelazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzelazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzelazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzelazowany
rzeczownik odczasown.poprzelazowani
Rybnik

POL: poprzechodzić, przejść więcej razy, lub większa ilość kogoś, czegoś.

 

Gynsi poprzelazowały bez miedza, a wlazły sōmsiadowi do pszynice.

Poprzelazowali my bez płot a poszli my na rabs na jabka.

Pōdźcie, poprzelazujymy na drugo strōna, bo sam auta jeżdżōm.

 

Podej dalij…