poprzepisować

poprzepisować (sie) – poprzepisywać (pol.)

bezokolicznikpoprzepisować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzepisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzepisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzepisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzepisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzepisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzepisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzepisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzepisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzepisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzepisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzepisowaliście; żeście poprzepisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzepisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzepisowała żech; poprzepisowałach; żech poprzepisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzepisowała żeś; poprzepisowałaś; żeś poprzepisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzepisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzepisowały my; my poprzepisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzepisowałyście; żeście poprzepisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzepisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzepisowało żech; żech poprzepisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzepisowało żeś; żeś poprzepisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzepisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzepisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzepisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzepisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzepisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzepisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzepisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzepisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzepisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzepisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzepisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzepisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzepisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzepisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzepisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzepisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzepisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzepisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzepisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzepisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzepisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzepisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzepisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzepisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzepisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzepisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzepisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzepisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzepisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzepisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzepisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzepisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzepisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzepisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzepisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzepisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzepisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzepisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzepisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzepisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzepisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzepisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzepisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzepisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzepisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzepisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzepisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzepisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzepisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzepisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzepisowany
rzeczownik odczasown.poprzepisowani
Rybnik

 

Mōm już napisano ta bojka, ale musza to jeszcze roz poprzepisować tak do porzōndku,

Poprzepisujesz mi te zolycki, bo ty poradzisz lepszy pisać, tōż farorz to pryndzyj poczyto.

Podej dalij…