poprzesuwać

poprzesuwać (sie) – poprzesypywać, przesypać (pol.)

bezokolicznikpoprzesuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzesuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzesuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzesuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzesuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzesuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzesuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzesuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzesuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzesuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzesuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzesuwaliście; żeście poprzesuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzesuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzesuwała żech; poprzesuwałach; żech poprzesuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzesuwała żeś; poprzesuwałaś; żeś poprzesuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzesuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzesuwały my; my poprzesuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzesuwałyście; żeście poprzesuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzesuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzesuwało żech; żech poprzesuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzesuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzesuwało żeś; żeś poprzesuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzesuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzesuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzesuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzesuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzesuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzesuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzesuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzesuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzesuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzesuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzesuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzesuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzesuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzesuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzesuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzesuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzesuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzesuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzesuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzesuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzesuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzesuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzesuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzesuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzesuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzesuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzesuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzesuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzesuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzesuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzesuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzesuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzesuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzesuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzesuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzesuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzesuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzesuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzesuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzesuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzesuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzesuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzesuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzesuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzesuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzesuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzesuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzesuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzesuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzesuwany
rzeczownik odczasown.poprzesuwani
Rybnik

POL: poprzesypywać, przesypać większą ilość czegoś.

 

 

Pōdź, poprzesuwōmy te ôbiyli do naszych miechōw, bo te muszymy wrōcić ujcowi.

Poprzesuwoł żech te ôbiyli do drzewiannej krzinie, bo te miechy myszy poprzegryzały.

Poprzesuwej ta kawa z tych tytkōw do biksy.

 

 

 

 

Podej dalij…