poprzewijać

poprzewijać (sie) – poprzewijać, przewinąć (pol.)

bezokolicznikpoprzewijać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzewijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzewijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzewijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzewijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.porzewijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzewijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzewijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzewijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzewijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzewijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzewijaliście; żeście poprzewijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzewijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzewijała żech; poprzewijałach; żech poprzewijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzewijała żeś; poprzewijałaś; żeś poprzewijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzewijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzewijały my; my poprzewijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzewijałyście; żeście poprzewijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzewijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzewijało żech; żech poprzewijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzewijało żeś; żeś poprzewijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzewijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzewijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzewijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzewijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzewijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzewijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzewijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzewijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzewijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzewijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzewijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzewijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzewijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzewijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzewijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzewijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzewijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzewijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzewijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzewijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzewijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzewijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzewijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzewijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzewijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzewijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzewijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzewijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzewijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzewijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzewijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzewijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzewijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzewijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzewijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzewijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzewijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzewijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzewijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzewijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzewijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzewijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzewijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzewijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzewijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzewijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzewijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzewijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzewijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzewijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzewijany
rzeczownik odczasown.poprzewijani
Rybnik

 

Starko, dejcie wōm te nogi poprzewijōm, bo dochtōr kozoł co drugi dziyń ich przewijać.

Podej dalij…