poprzewracać

poprzewracać (sie) – powywracać, poodwracać na drugą stronę (pol.)

bezokolicznikpoprzewracać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzewracōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzewracosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzewraco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzewracōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzewracocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzewracajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzewracoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzewracoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzewracoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzewracali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzewracaliście; żeście poprzewracali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzewracali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzewracała żech; poprzewracałach; żech poprzewracała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzewracała żeś; poprzewracałaś; żeś poprzewracała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzewracała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzewracały my; my poprzewracały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzewracałyście; żeście poprzewracały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzewracały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzewracało żech; żech poprzewracało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzewracało żeś; żeś poprzewracało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzewracało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzewracoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzewracoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzewracoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzewracali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzewracali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzewracali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzewracała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzewracała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzewracała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzewracały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzewracały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzewracały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzewracało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzewracało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzewracało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzewracej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzewraco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzewracejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzewracajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzewracoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzewracoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzewracoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzewracali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzewracali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzewracali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzewracała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzewracała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzewracała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzewracały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzewracały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzewracały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzewracało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzewracało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzewracało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzewracoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzewracoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzewracoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzewracali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzewracali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzewracali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzewracała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzewracała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzewracała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzewracały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzewracały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzewracały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzewracało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzewracało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzewracało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzewracany
rzeczownik odczasown.poprzewracani
Rybnik

POL: (1) powywracać; (2) poodwracać na drugą stronę.

 

Latoś bōł sam taki wiater, że poprzewracoł dużo strōmōw. Nikere jeszcze do dzisiej leżōm sam niy porznyte.    (cz: por-znyte)

Dej pozōr, co mi tych dōniczkōw ze kwiotkami niy poprzewracosz.

Kery mi sam poprzewracoł te patyki z tōmatōw? Zaś żeście we fuzbal grali?

 

Podej dalij…