poprzezywać

poprzezywać – ponarzekać, pomarudzić (pol.)

bezokolicznikpoprzezywać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzezywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzezywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzezywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzezywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzezywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzezywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzezywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzezywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzezywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzezywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzezywaliście; żeście poprzezywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzezywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzezywała żech; poprzezywałach; żech poprzezywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzezywała żeś; poprzezywałaś; żeś poprzezywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzezywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzezywały my; my poprzezywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzezywałyście; żeście poprzezywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzezywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzezywało żech; żech poprzezywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzezywało żeś; żeś poprzezywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzezywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzezywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzezywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzezywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzezywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzezywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzezywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzezywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzezywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzezywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzezywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzezywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzezywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzezywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzezywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzezywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzezywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzezywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzezywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzezywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzezywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzezywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzezywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzezywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzezywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzezywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzezywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzezywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzezywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzezywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzezywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzezywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzezywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzezywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzezywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzezywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzezywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzezywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzezywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzezywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzezywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzezywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzezywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzezywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzezywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzezywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzezywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzezywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzezywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzezywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.poprzezywani
Rybnik

POL: ponarzekać na coś, pomarudzić   (poprzezywać na coś, ale sprzezywać kogoś)

 

Niy starej sie, starzik radzi poprzezywajōm na ta robota, ale sprawiōm ci te srzewiki.

Nō, już żeś poprzezywoł na ta pogoda, tōż terazki sie ôblykej a leć do tej szkoły.

 

Podej dalij…