poprziginać

poprziginać – poprzyginać, przygiąć (pol.)

bezokolicznikpoprziginać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprziginōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprziginosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzigino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprziginōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprziginocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprziginajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprziginoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprziginoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprziginoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprziginali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprziginaliście; żeście poprziginali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprziginali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprziginała żech; poprziginałach; żech poprziinała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprziginała żeś; poprziginałaś; żeś poprziginała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprziginała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprziginały my; my poprziginały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprziginałyście; żeście poprziginały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprziginały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprziginało żech; żech poprziginało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprziginało żeś; żeś poprziginało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprziginało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprziginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprziginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprziginoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprziginali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprziginali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprziginali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprziginała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprziginała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprziginała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprziginały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprziginały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprziginały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprziginało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprziginało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprziginało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprziginej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzigino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprziginejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprziginajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprziginoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprziginoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprziginoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprziginali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprziginali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprziginali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprziginała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprziginała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprziginała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprziginały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprziginały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprziginały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprziginało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprziginało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprziginało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprziginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprziginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprziginoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprziginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprziginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprziginali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprziginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprziginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprziginała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprziginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprziginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprziginały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprziginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprziginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprziginało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprziginany
rzeczownik odczasown.poprziginani
Rybnik

POL: poprzyginać, przygiąć więcej, niż jeden raz, lub więcej, niż jedną rzecz.

 

Wejź, poprziginej mi te asty a jo poôbiyrōm te cześnie.

Poprziginōmy te sam te asty, a bydymy ôbiyrać

Podej dalij…