poprziglōndać sie

poprziglōndać sie  – poprzyglądać się (pol.)

bezokolicznikpoprziglōndać sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprziglōndōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprziglōndosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprziglōndo sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprziglōndōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprziglōndocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprziglōndajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprziglōndoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprziglōndoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprziglōndoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprziglōndali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprziglōndaliście sie; żeście sie poprziglōndali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprziglōndali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprziglōndała żech sie; poprziglōndałach sie; żech sie poprziglōndała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprziglōndała żeś sie; poprziglōndałaś sie; żeś sie poprziglōndała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprziglōndała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprziglōndały my sie; my sie poprziglōndały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprziglōndałyście sie; żeście sie poprziglōndały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprziglōndały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprziglōndało żech sie; żech sie poprziglōndało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprziglōndało żeś sie; żeś sie poprziglōndało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprziglōndało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie poprziglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie poprziglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie poprziglōndoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie poprziglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie poprziglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie poprziglōndali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie poprziglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie poprziglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie poprziglōndała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie poprziglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie poprziglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie poprziglōndały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie poprziglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie poprziglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie poprziglōndało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprziglōndej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie poprziglōndo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprziglōndejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie poprziglōndajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprziglōndoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprziglōndoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprziglōndoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprziglōndali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprziglōndali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprziglōndali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprziglōndała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprziglōndała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprziglōndała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprziglōndały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprziglōndały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprziglōndały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprziglōndało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprziglōndało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprziglōndało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie poprziglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie poprziglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie poprziglōndoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie poprziglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie poprziglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie poprziglōndali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie poprziglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie poprziglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie poprziglōndała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie poprziglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie poprziglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie poprziglōndały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie poprziglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie poprziglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie poprziglōndało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.poprziglōndani sie
Rybnik

 

Poprziglōndoł żech sie tymu żebrokowi, bo mi sie zdało, żech go już kajś widzioł. To je mi sie zdo tyn, co nōm kedyś koło ukrod. Byda musioł z tym iś na Policyjo.

Starziku poprziglōndejcie sie tym zdjynciōm, możno tam jeszcze kogo poznocie?

Jutro sie poprziglōndōm tymu twojimu autu. Kej sie traci woda, to coś musi być dziurawe.

 

Podej dalij…