poprzilepiać

poprzilepiać (sie) – poprzyklejać, przykleić (pol.)

bezokolicznikpoprzilepiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzilepiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzilepiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzilepio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzilepiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzilepiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzilepiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzilepioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzilepioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzilepioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzilepiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzilepialiście; żeście poprzilepiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzilepiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzilepiała żech; poprzilepiałach; żech poprzilepiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzilepiała żeś; poprzilepiałaś; żeś poprzilepiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzilepiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzilepiały my; my poprzilepiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzilepiałyście; żeście poprzilepiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzilepiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzilepiało żech; żech poprzilepiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzilepiało żeś; żeś poprzilepiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzilepiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzilepioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzilepioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzilepioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzilepiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzilepiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzilepiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzilepiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzilepiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzilepiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzilepiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzilepiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzilepiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzilepiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzilepiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzilepiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . porzilepiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzilepio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzilepiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzilepiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzilepioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzilepioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzilepioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzilepiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzilepiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzilepiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzilepiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzilepiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzilepiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzilepiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzilepiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzilepiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzilepiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzilepiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzilepiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzilepioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzilepioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzilepioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzilepiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzilepiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzilepiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzilepiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzilepiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzilepiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzilepiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzilepiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzilepiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzilepiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzilepiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzilepiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. -. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzilepiany
rzeczownik odczasown.poprzilepiani
Rybnik

POL: poprzyklejać, przykleić więcej niż jeden raz, lub więcej, niż jedną rzecz.

 

Pokoż, co ci sie to sam poprzylepiało na tyn mantel?

Trza dować pozōr, co nōm zaś sam niy porzilepiajōm przed welōnkym  jakich papiōrōw na płot.

Wejż, a poprzilepiej te zdjyncia do albōma, co sie  kaj niy potracōm.

 

Podej dalij…