poprzinosić

poprzinosić (sie) – poprzynosić, przynieść (pol.)

bezokolicznikpoprzinosić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzinosza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzinosisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzinosi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzinoszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzinosicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzinoszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzinosiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzinosiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzinosiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzinosiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzinosiyliście; żeście poprzinosiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzinosiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzinosiyła żech; poprzinosiyłach; żech poprzinosiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzinosiyła żeś; poprzinosiyłaś; żeś poprzinosiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzinosiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzinosiyły my; my poprzinosiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzinosiyłyście; żeście poprzinosiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzinosiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzinosiyło żech; żech poprzinosiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzinosiyło żeś; żeś poprzinosiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzinosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzinosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzinosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzinosiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzinosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzinosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzinosiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzinosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzinosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzinosiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzinosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzinosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzinosiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzinosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzinosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzinosiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzinoś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzinosi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzinoście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzinoszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzinosiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzinosiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzinosiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzinosiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzinosiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzinosiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzinosiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzinosiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzinosiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzinosiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzinosiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzinosiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzinosiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzinosiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzinosiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzinosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzinosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzinosiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzinosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzinosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzinosiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzinosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzinosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzinosiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzinosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzinosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzinosiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzinosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzinosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzinosiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzinoszōny
rzeczownik odczasown.poprzinoszyni
Rybnik

POL: poprzynosić, przynieść więcej niż jeden raz, lub więcej niż jedną sztukę czegoś.

 

Idź, poprzinoś te pierziny z dworu, co niy zmoknōm.

Była bych poprzinosiyła te koszyki z kartoflami z pola, ale musiała żech sie chycić warzynio.

Poprzinoście mi sam zmazane koszule, bo byda prała za chwila.

Poprzinoście jutro do szkoły sōnki, to pudymy pojeździć

 

 

 

 

Podej dalij…