poprziwiōnzować

poprziwiōnzować (sie) – poprzywiązywać, przywiązać (pol.)

bezokolicznikpoprziwiōnzować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprziwiōnzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprziwiōnzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprziwiōnzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprziwiōnzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprziwiōnzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprziwiōnzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprziwiōnzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprziwiōnzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprziwiōnzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprziwiōnzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprziwiōnzowaliście; żeście poprziwiōnzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzwiōnzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprziwiōnzowała żech; poprziwiōnzowałach; żech poprziwiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprziwiōnzowała żeś; poprziwiōnzowałaś; żeś poprziwiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprziwiōnzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprziwiōnzowały my; my poprziwiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprziwiōnzowałyście; żeście poprziwiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprziwiōnzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprziwiōnzowało żech; żech poprziwiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprziwiōnzowało żeś; żeś poprziwiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprziwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprziwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprziwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprziwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprziwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprziwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprziwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprziwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprziwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprziwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprziwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprziwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprziwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprziwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprziwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprziwiōnzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprziwiōnzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprziwiōnzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprziwiōnzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprziwiōnzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprziwiōnzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprziwiōnzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprziwiōnzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprziwiōnzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprziwiōnzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprziwiōnzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprziwiōnzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprziwiōnzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprziwiōnzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprziwiōnzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprziwiōnzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprziwiōnzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprziwiōnzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprziwiōnzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprziwiōnzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprziwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprziwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprziwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprziwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprziwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprziwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprziwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprziwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprziwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprziwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprziwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprziwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprziwiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprziwiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprziwiōnzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprziwiōnzowany
rzeczownik odczasown.poprziwiōnzowani
Rybnik

 

Wejź, poprziwiōnzuj ta siatka do ôkolnikōw, co niy bydzie tak wisieć.

Jo poprziwiōnzuja tyn kabel do gelyndra, co niy bydzie leżoł na schodach.

Podej dalij…