poprzoć

poprzoć (sie) – polubić, ukochać, przytulić (pol.)

bezokolicznikpoprzoć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzaja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzajesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzaje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzajymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzajecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzoli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzoliście; żeście poprzoli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzoli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzoła żech; poprzołach; żech poprzoła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzoła żeś; poprzołaś; żeś poprzoła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzoła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzoły my; my poprzoły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzołyście; żeście poprzoły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzoły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzoło żech; żech poprzoło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzoło żeś; żeś poprzoło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzoło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzoli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzoli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzoli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzoła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzoła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzoła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzoły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzoły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzoły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzoło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzoło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzoło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzaj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzaje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzajcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzoli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzoli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzoli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzoła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzoła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzoła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzoły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzoły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzoły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzoło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzoło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzoło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzoli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzoli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzoli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzoła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzoła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzoła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzoły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzoły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzoły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzoło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzoło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzoło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzoty
rzeczownik odczasown.poprzoci
Rybnik

 

Pōdż, jo ci trocha poprzaja, a niy płacz już.

Podej dalij…