popsuty

popsuty – zepsuty, uszkodzony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernypopsuty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...popsuty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...popsuto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...popsute
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... popsuci; popsute
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...popsute
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...popsutego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...popsutej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...popsutego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...popsutych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...popsutych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...popsutymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...popsutej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... popsutymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... popsutym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
popsutym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...popsutego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... popsuty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..popsuto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... popsute
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
popsutych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... popsute
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
popsutym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...popsutōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...popsutym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...popsutymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...popsutymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...popsutym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..popsutej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...popsutym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...popsutych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...popsutych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...popsuty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...popsuto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... popsute
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...popsuci; popsute
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...popsute
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Dyć ta lalka już tam leży popsuto we krzini.

PL: Przecież ta lalka już tam leży zepsuta w pudle.

 

SI: Tyn radyjok je popsute, trza do zaniyś kōmu do sprawiynio.

PL: To radio jest zapsute, trzeba je zanieść komuś do naprawy.

 

 

 

Podej dalij…