popuszczać

popuszczać (sie) – popuszczać, wypuścić, puścić (pol.)

bezokolicznikpopuszczać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popuszczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popuszczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popuszczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popuszczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popuszczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popuszczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popuszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popuszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popuszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popuszczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popuszczaliście; żeście popuszczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popuszczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popuszczała żech; popuszczałach; żech popuszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popuszczała żeś; popuszczałaś; żeś popuszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popuszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popuszczały my; my popuszczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popuszczałyście; żeście popuszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popuszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popuszczało żech; żech popuszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popuszczało żeś; żeś popuszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popuszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popuszczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popuszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popuszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popuszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popuszczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popuszczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popuszczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popuszczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popuszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popuszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popuszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popuszczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popuszczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popuszczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popuszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popuszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popuszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popuszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popuszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popuszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popuszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popuszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popuszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popuszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popuszczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popuszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popuszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popuszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda popuszczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz popuszczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie popuszczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy popuszczali; bydymy popuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie popuszczali; bydziecie popuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm popuszczali; bydōm popuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda popuszczała; byda popuszczać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz popuszczała; bydziesz popuszczać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie popuszczała; bydzie popuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy popuszczały; bydymy popuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie popuszczały; bydziecie popuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm popuszczały; bydōm popuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda popuszczało; byda popuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz popuszczało; bydziesz popuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie popuszczało; bydzie popuszczać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypopuszczany
rzeczownik odczasown.popuszczani
Rybnik

 

Na co żeś zaś popuszczoł te kury, chcesz, coby mi zaś te grzōndki rozkopały?

Popuszczej pomału tyn rugcug, co tyn motor położymy na ziymi.

Popuszczej ta muterka.

Możecie sie huśtać, yno trzimejcie sie mocno, co sie niy popuszczocie, a niy poślatujecie.

Padze deszcz, tōż ôdymknōł żech warciyj ta szkoła a popuszczoł żech dzieci do pojstrzodka.

 

Podej dalij…