porōmbać

porōmbać (sie) -porąbać (pol.)

bezokolicznikporōmbać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.porōmbia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.porōmbiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.porōmbie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.porōmbiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.porōmbiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.porōmbiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.porōmboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.porōmboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.porōmboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.porōmbali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.porōmbaliście; żeście porōmbali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.porōmbali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.porōmbała żech; porōmbałach; żech porōmbała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.porōmbała żeś; porōmbałaś; żeś porōmbała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.porōmbała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..porōmbały my; my porōmbały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. porōmbałyście; żeście porōmbały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.porōmbały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.porōmbało żech; żech porōmbało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.porōmbało żeś; żeś porōmbało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.porōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech porōmboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś porōmboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł porōmboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my porōmbali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście porōmbali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli porōmbali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech porōmbała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś porōmbała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była porōmbała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my porōmbały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście porōmbały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były porōmbały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech porōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś porōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było porōmbało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . porōmbej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech porōmbie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.porōmbejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech porōmbiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. porōmboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. porōmboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.porōmboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.porōmbali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. porōmbali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.porōmbali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.porōmbała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
porōmbała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.porōmbała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. porōmbały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.porōmbały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.porōmbały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. porōmbało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.porōmbało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.porōmbało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych porōmboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś porōmboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by porōmboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my porōmbali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście porōmbali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by porōmbali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych porōmbała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś porōmbała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by porōmbała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my porōmbały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście porōmbały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by porōmbały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych porōmbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś porōmbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by porōmbało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyporōmbany
rzeczownik odczasown.porōmbani
Rybnik

POL: porąbać coś drewnianego za pomoca siekiery.

 

Trza porōmbać te stare stołki a spolić, coby sie to niy poniywiyrało;

Kery mi porōmboł ta moja ryczka, na czym jo byda teraz siedziała?

Pōdź, kupiymy se nowy szrank, a tyn stary porōmbiymy a spolymy, bo jo sie już niy poradza na niego dziwać.

Podej dalij…