porozgadować

porozgadować – odwieźć od podjętej decyzji, przemówić do rozsądku (pol.)

bezokolicznikporozgadować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.porozgaduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.porozgadujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.porozgaduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.porozgadujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.porozgadujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.porozgadujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.porozgadowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.porozgadowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.porozgadowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.porozgadowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.porozgadowaliście; żeście porozgadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.porozgadowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.porozgadowała żech; porozgadowałach; żech porozgadowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.porozgadowała żeś; porozgadowałaś; żeś porozgadowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.porozgadowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..porozgadowały my; my porozgadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. porozgadowałyście; żeście porozgadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.porozgadowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.porozgadowało żech; żech porozgadowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.porozgadowało żeś; żeś porozgadowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.porozgadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech porozgadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś porozgadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł porozgadowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my porozgadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście porozgadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli porozgadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech porozgadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś porozgadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była porozgadowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my porozgadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście porozgadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były porozgadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech porozgadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś porozgadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było porozgadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . porozgaduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech porozgaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.porozgadujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech porozgadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. porozgadowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. porozgadowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.porozgadowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.porozgadowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. porozgadowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.porozgadowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.porozgadowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
porozgadowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.porozgadowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. porozgadowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.porozgadowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.porozgadowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. porozgadowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.porozgadowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.porozgadowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych porozgadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś porozgadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by porozgadowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my porozgadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście porozgadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by porozgadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych porozgadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś porozgadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by porozgadowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my porozgadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście porozgadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by porozgadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych porozgadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś porozgadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by porozgadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.porozgadowani
Rybnik

POL: odwieźć od podjętej już decyzji, przemōewić do rozsądku komuś.

 

Trza to tymu synkowi jako porozgadować, żeby niy chcioł jeździć na tym motorcyklu żużlowym. Lepszy niech już gro w tyn fuzbal.

Starko porozgadujcie to jako tej Hildzie, coby niy chciała jechać do tej Anglije do roboty.

Wejź mu to porozgaduj, co policjant, to niy ma fach dlō niego.

 

Podej dalij…