porozkazować

porozkazować – porozkazywać, rozkazać (pol.)

bezokolicznikporozkazować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.porozkazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.porozkazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.porozkazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.porozkazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.porozkazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.porozkazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.porozkazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.porozkazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.porozkazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.porozkazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.porozkazowaliście; żeście porozkazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.porozkazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.porozkazowała żech; porozkazowałach; żech porozkazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.porozkazowała żeś; porozkazowałaś; żeś porozkazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.porozkazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..porozkazowały my; my porozkazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. porozkazowałyście; żeście porozkazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.porozkazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.porozkazowało żech; żech porozkazowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.porozkazowało żeś; żeś porozkazowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.porozkazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech porozkazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś porozkazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł porozkazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my porozkazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście porozkazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli porozkazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech porozkazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś porozkazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była porozkazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my porozkazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście porozkazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były porozkazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech porozkazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś porozkazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było porozkazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . porozkazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech porozkazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.porozkazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech porozkazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. porozkazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. porozkazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.porozkazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.porozkazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. porozkazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.porozkazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.porozkazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
porozkazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.porozkazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. porozkazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.porozkazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.porozkazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. porozkazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.porozkazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.porozkazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych porozkazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś porozkazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by porozkazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my porozkazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście porozkazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by porozkazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych porozkazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś porozkazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by porozkazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my porozkazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście porozkazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by porozkazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych porozkazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś porozkazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by porozkazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.porozkazowani
Rybnik

POL: porozkazywać, rozkazać więcej, niż jednej osobie.

Ty byś tak rod porozkazowoł inkszym, ale sōm byś sie roboty niy chyciōł.

Idź, porozkazuj im tam, co majōm robić, bo jo sōm niy wiym.

 

 

 

 

 

Podej dalij…