porozsuwać

porozsuwać (sie) – porozsypywać, rozsypać (pol.)

bezokolicznikporozsuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.porozsuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.porozsuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.porozsuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.porozsuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.porozsuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.porozsuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.porozsuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.porozsuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.porozsuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.porozsuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.porozsuwaliście; żeście porozsuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.porozsuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.porozsuwała żech; porozsuwałach; żech porozsuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.porozsuwała żeś; porozsuwałaś; żeś porozsuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.porozsuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..porozsuwały my; my porozsuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. porozsuwałyście; żeście porozsuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.porozsuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.porozsuwało żech; żech porozsuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.porozsuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.porozsuwało żeś; żeś porozsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech porozsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś porozsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł porozsuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my porozsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście porozsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli porozsuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech porozsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś porozsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była porozsuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my porozsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście porozsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były porozsuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech porozsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś porozsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było porozsuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . porozsuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech porozsuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.porozsuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech porozsuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. porozsuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. porozsuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.porozsuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.porozsuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. porozsuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.porozsuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.porozsuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
porozsuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.porozsuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. porozsuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.porozsuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.porozsuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. porozsuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.porozsuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.porozsuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych porozsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś porozsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by porozsuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my porozsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście porozsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by porozsuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych porozsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś porozsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by porozsuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my porozsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście porozsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by porozsuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych porozsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś porozsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by porozsuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyporozsuwany
rzeczownik odczasown.porozsuwani
Rybnik

 

Jako żeś to niōs te kible, żeś porozsuwoł całe te hasi po placu?

Dej pozōr, co niy porozsuwosz zaś tego cukru po stole/

Pōdź, porozsuwōmy te ôbiyli z tego wielkigo miecha do myńszych kajsterek, co se byda mōgła ich sama nosić, jak cie niy bydzie.

Podej dalij…