porozważować

porozważować – porozmyślać; zastanowić się (pol.)

bezokolicznikporozważować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.porozważuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.porozważujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.porozważuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.porozważujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.porozważujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.porozważujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.porozważowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.porozważowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.porozważowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.porozważowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.porozważowaliście; żeście porozważowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.porozważowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.porozważowała żech; porozważowałach; żech porozważowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.porozważowała żeś; porozwaażowałaś; żeś porozważowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.porozważowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..porozważowały my; my porozważowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. porozważowałyście; żeście porozważowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.porozważowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.porozważowało żech; żech porozważowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.porozważowało żeś; żeś porozważowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.porozważowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech porozważowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś porozważowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł porozważowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my porozważowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście porozważowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli porozważowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech porozważowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś porozważowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była porozważowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my porozważowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście porozważowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były porozważowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech porozważowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś porozważowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było porozważowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . porozważuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech porozważuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.porozważujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech porozważujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. porozważowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. porozważowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.porozważowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.porozważowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. porozważowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.porozważowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.porozważowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
porozważowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.porozważowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. porozważowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.porozważowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.porozważowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. porozważowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.porozważowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.porozważowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych porozważowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś porozważowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by porozważowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my porozważowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście porozważowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by porozważowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych porozważowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś porozważowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by porozważowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my porozważowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście porozważowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by porozważowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych porozważowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś porozważowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by porozważowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.porozważowani
Rybnik

 

Doczkej, bo musza chwila porozważować.

Chwila żech porozważowała, a padała żech se, że puda do tej roboty.

Jak chcesz, to porozważuj nad tym, a dej mi do jutra znać.

Podej dalij…