posadzić

posadzić (sie) – posadzić (pol.)

bezokolicznikposadzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posadza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posadzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posadzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posadzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posadzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posadzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posadziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posadziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posadziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posadziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posadziyliście; żeście posadziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posadziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posadziyła żech; posadziyłach; żech posadziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posadziyła żeś; posadziyłaś; żeś posadziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posadziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posadziyły my; my posadziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posadziyłyście; żeście posadziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posadziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posadziyło żech; żech posadziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posadziyło żeś; żeś posadziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posadziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posadziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posadziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posadziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posadziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posadziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posadziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posadziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posadziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posadziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posadziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posadziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posadziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posadziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posadziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posadziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posodź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posadzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posodźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posadzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posadziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posadziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posadziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posadziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posadziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posadziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posadziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posadziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posadziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posadziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posadziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posadziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posadziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posadziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posadziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posadziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posadziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posadziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posadziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posadziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posadziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posadziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posadziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posadziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posadziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posadziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posadziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posadziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posadziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posadziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposadzōny
rzeczownik odczasown.posadzyni
Rybnik

POL: (1) posadzić kogoś  na krześle, fotelu; (2) posadzić drzewo, krzew, warzywo.

 

Posodź te dziecko sam na stołku a ôblycz sie wartko.

Sam w rogu posadzymy na wiosna ze dwie wieprzōwki.

Posadziyła bych sam jaki strōm, ale niy chce mi sie listkōw grabić.

Podej dalij…