poschraniać

poschraniać (sie) – posprzątać, pochować (pol.)

bezokolicznikposchraniać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poschraniōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poschraniosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poschranio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poschraniōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poschraniocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poschraniajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poschranioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poschranioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poschranioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poschraniali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poschranialiście; żeście poschraniali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poschraniali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poschraniała żech; poschraniałach; żech poschraniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poschraniała żeś; poschraniałaś; żeś poschraniała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poschraniała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poschraniały my; my poschraniały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poschraniałyście; żeście poschraniały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poschraniały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poschraniało żech; żech poschraniało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poschraniało żeś; żeś poschraniało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poschraniało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poschranioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poschranioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poschranioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poschraniali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poschraniali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poschraniali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poschraniała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poschraniała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poschraniała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poschraniały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poschraniały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poschraniały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poschraniało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poschraniało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poschraniało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poschraniej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poschranio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poschraniejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poschraniajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poschranioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poschranioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poschranioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poschraniali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poschraniali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poschraniali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poschraniała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poschraniała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poschraniała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poschraniały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poschraniały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poschraniały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poschraniało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poschraniało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poschraniało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poschranioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poschranioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poschranioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poschraniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poschraniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poschraniali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poschraniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poschraniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poschraniała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poschraniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poschraniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poschraniały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poschraniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poschraniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poschraniało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposchraniany
rzeczownik odczasown.poschraniani
Rybnik

 

Ledwa żech sam była poschraniała, to tyś zaś wszystko porozkłodoł nazod.

Wejź, poschraniej z tego stoła, bo za chwila bydzie ôbiod.

Jak sam pochraniosz w tej izbie, to bydziesz mogła iś na dwōr.

 

 

Podej dalij…