pościć

pościć – pościć (pol.)

bezokolicznikpościć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pościsz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pości
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pościcie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pościōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pościōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pościōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pościyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pościyliście; żeście pościyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pościyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pościyła żech; pościyłach; żech pościyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pościyła żeś; pościyłaś; żeś pościyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pościyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pościyły my; my pościyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pościyłyście; żeście pościyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pościyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pościyło żech; żech pościyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pościyło żeś; żeś pościyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pościyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pościōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pościōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pościōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pościyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pościyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pościyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pościyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pościyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pościyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pościyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pościyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pościyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pościyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pościyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pościyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pość
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pości
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pośćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pościōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pościōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pościōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pościyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pościyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pościyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pościyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pościyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pościyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pościyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pościyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pościyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pościyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pościyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pościyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pościōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pościōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pościōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pościyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pościyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pościyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pościyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pościyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pościyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pościyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pościyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pościyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pościyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pościyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pościyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pościōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pościōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pościōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pościyli; bydymy pościć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pościyli; bydziecie pościć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pościyli; bydziecie pościć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pościyła; byda pościć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pościyła; bydziesz pościć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pościyła; bydzie pościć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pościyły; bydymy pościć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pościyły; bydziecie pościć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pościyły; bydōm pościć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pościyło; byda pościć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pościyło; bydziesz pościć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pościyło; bydzie pościć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.poszczyni
Rybnik

POL: pościć, ograniczać, jedzenie, picie.

 

We piōntki poszcza, tōż niy jym miynsa.

Na piōntek se zrobia  kiszka z kartoflami a byda pościōł.

Podej dalij…