pościepować

pościepować (sie) – pozrzucać (pol.)

bezokolicznikpościepować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pościepuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pościepujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pościepuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pościepujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pościepujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pościepujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pościepowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pościepowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pościepowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pościepowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pościepowaliście; żeście pościepowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pościepowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pościepowała żech; pościepowałach; żech pościepowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pościepowała żeś; pościepowałaś; żeś pościepowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pościepowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pościepowały my; my pościepowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pościepowałyście; żeście pościepowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pościepowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pościepowało żech; żech pościepowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pościepowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pościepowało żeś; żeś pościepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pościepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pościepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pościepowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pościepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pościepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pościepowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pościepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pościepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pościepowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pościepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pościepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pościepowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pościepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pościepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pościepowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pościepuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pościepuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pościepujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pościepujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pościepowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pościepowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pościepowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pościepowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pościepowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pościepowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pościepowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pościepowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pościepowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pościepowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pościepowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pościepowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pościepowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pościepowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pościepowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pościepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pościepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pościepowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pościepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pościepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pościepowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pościepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pościepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pościepowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pościepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pościepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pościepowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pościepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pościepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pościepowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypościepowany
rzeczownik odczasown.pościepowani
Rybnik

POL: pozrzucać, zrzucić coś, więcej niż jeden raz, lub więcej niż jedną rzecz.

 

Dej pozōr, co da dziłcha niy pościepuje czego z tego stoła.

Jako żeś to szoł, żeś pościepowoł wszystko z tego facha?

Pościepuj reszta tego wōnglo z fōry, co niy bydziesz go traciōł po drōdze.

 

Podej dalij…