pościepowany

pościepowany – pozrzucany (pol.)

imiesłów przymiotn. biernypościepowany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...pościepowany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...pościepowano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...pościepowane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... pościepowani; pościepowane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...pościepowane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...pościepowanego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...pościepowanej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...pościepowanego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...pościepowanych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...pościepowanych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...pościepowanymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...pościepowanej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... pościepowanymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... pościepowanym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
pościepowanym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...pościepowanego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... pościepowany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..pościepowano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... pościepowane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
pościepowanych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... pościepowane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
pościepowanym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...pościepowanōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...pościepowanym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...pościepowanymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...pościepowanymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...pościepowanym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..pościepowanej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...pościepowanym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...pościepowanych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...pościepowanych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...pościepowany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...pościepowano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... pościepowane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...pościepowani; pościepowane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...pościepowane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Co sie sam zaś wyrobiało, czamu te pierziny sōm pościepowane na delōwce?

PL: Co się tutaj znowu wyrabiało, dlaczego te pierzyny są pozrzucane na podłodze?

 

SI: Wisiały sam na dachu taki wielki ciōmpy z lodu, ale sōm już pościepowane.

PL: Wisiały tutaj na dachu takie duże sople z lodu, ale są już pozrzucane.

 

Podej dalij…