poseblykać

poseblykać (sie) – porozbierać, pozdejmować ubrania (pol.)

bezokolicznikposeblykać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poseblykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poseblykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poseblyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poseblykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poseblykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poseblykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poseblykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poseblykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poseblykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poseblykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poseblykaliście; żeście poseblykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poseblykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poseblykała żech; poseblykałach; żech poseblykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poseblykała żeś; poseblykałaś; żeś poseblykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poseblykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poseblykały my; my poseblykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poseblykałyście; żeście poseblykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poseblykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poseblykało żech; żech poseblykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poseblykało żeś; żeś poseblykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poseblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poseblykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poseblykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poseblykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poseblykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poseblykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poseblykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poseblykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poseblykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poseblykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poseblykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poseblykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poseblykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poseblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poseblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poseblykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poseblykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poseblyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poseblykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poseblykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poseblykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poseblykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poseblykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poseblykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poseblykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poseblykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poseblykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poseblykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poseblykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. poseblykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poseblykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poseblykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poseblykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poseblykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poseblykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poseblykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poseblykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poseblykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poseblykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poseblykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poseblykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poseblykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poseblykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poseblykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poseblykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poseblykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poseblykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poseblykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poseblykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poseblykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposeblykany
rzeczownik odczasown.poseblykanii
Rybnik

 

Po co żeś sie bōł poseblykoł, dyć wiysz, że mōmy jechać do sklepu.

Poseblykejcie sie na chwila, bo sam je ciepło i potym zmarzniecie na dworze.    (cz: zmar-zniecie)

Jak sie poseblykosz, to przidź mi pōmōc przi tymu ôbiedzie.

 

Podej dalij…