posebuwać

posebuwać (sie) – pozdejmować buty (pol.)

bezokolicznikposebuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posebuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posebuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posebuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posebuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posebuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posebuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posebuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posebuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posebuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posebuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posebuwaliście; żeście posebuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posebuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posebuwała żech; posebuwałach; żech posebuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posebuwała żeś; posebuwałaś; żeś posebuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posebuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posebuwały my; my posebuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posebuwałyście; żeście posebuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posebuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posebuwało żech; żech posebuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posebuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posebuwało żeś; żeś posebuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posebuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posebuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posebuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posebuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posebuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posebuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posebuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posebuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posebuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posebuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posebuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posebuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posebuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posebuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posebuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posebuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posebuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posebuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posebuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posebuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posebuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posebuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posebuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posebuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posebuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posebuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posebuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posebuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posebuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posebuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posebuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posebuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posebuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posebuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posebuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posebuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posebuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posebuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posebuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posebuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posebuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posebuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posebuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posebuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posebuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posebuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posebuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posebuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posebuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposebuwany
rzeczownik odczasown.posebuwani
Rybnik

 

Sam mosz kibel, a zaniyś wody kōrōm, kej żeś się jeszcze niy posebuwoł.

Posebuwejcie sie sam we siyni, co starce niy nadeptocie na tepichu.

Pōdźcie, sam sie posebuwōmy, a weznymy se laczki.

Podej dalij…