posioć

posioć (sie) – posiać (pol.)

bezokolicznikposioć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posieja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posiejesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posieje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posiejymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posiejecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posiejōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posioli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posioliście; żeście posioli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posioli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posioła żech; posiołach; żech posioła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posioła żeś; posiołaś; żeś posioła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posioła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posioły my; my posioły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posiołyście; żeście posioły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posioły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posioło żech; żech posioło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posioło żeś; żeś posioło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posioło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posioli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posioli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posioli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posioła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posioła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posioła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posioły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posioły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posioły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posioło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posioło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posioło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posiyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posieje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posiyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posiejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posioli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posioli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posioli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posioła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posioła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posioła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posioły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posioły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posioły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posioło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posioło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posioło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posioli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posioli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posioli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posioła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posioła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posioła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posioły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posioły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posioły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posioło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posioło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posioło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposioty
rzeczownik odczasown.posioci
Rybnik

 

Jo sa musza latoś posioć marekwia w zegrōdce, coby potym niy lotać na torg co chwila.

Posioli my ôtok pszynica, ale je tak sucho, tōż nic niy schodzi na razie.

Posiejymy se sam trocha kwiotkōw kole tej lauby, coby bez lato sie sam szło kawy napić, a podziwać sie na te kwiotki.

Podej dalij…