posjyżdżać

posjyżdżać – pozjeżdżać, zjechać (pol.)

bezokolicznikposjyżdżać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posjyżdżōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posjyżdżosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posjyżdżo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posjyżdżōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posjyżdżocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posjyżdżajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posjyżdżoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posjyżdżoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posjyżdżoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posjyżdżali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posjyżdżaliście; żeście posjyżdżali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posjyżdżali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posjyżdżała żech; posjyżdżałach; żech posjyżdżała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posjyżdżała żeś; posjyżdżałaś; żeś posjyżdżała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posjyżdżała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posjyżdżały my; my posjyżdżały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posjyżdżałyście; żeście posjyżdżały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posjyżdżały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posjyżdżało żech; żech posjyżdżało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posjyżdżało żeś; żeś posjyżdżało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posjyżdżało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posjyżdżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posjyżdżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posjyżdżoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posjyżdżali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posjyżdżali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posjyżdżali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posjyżdżała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posjyżdżała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posjyżdżała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posjyżdżały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posjyżdżały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posjyżdżały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posjyżdżało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posjyżdżało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posjyżdżało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posjyżdżej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posjyżdżo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posjyżdżejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posjyżdżajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posjyżdżoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posjyżdżoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posjyżdżoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posjyżdżali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posjyżdżali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posjyżdżali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posjyżdżała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posjyżdżała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posjyżdżała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posjyżdżały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posjyżdżały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posjyżdżały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posjyżdżało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posjyżdżało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posjyżdżało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posjyżdżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posjyżdżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posjyżdżoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posjyżdżali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posjyżdżali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posjyżdżali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posjyżdżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posjyżdżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posjyżdżała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posjyżdżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posjyżdżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posjyżdżały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posjyżdżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posjyżdżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posjyżdżało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.posjyżdżani
Rybnik

POL: (1) pozjeżdżać z góry w dół na zjeżdżalni, sankach, anrtach itp.: ( 2) pozjeżdżać, zjechać w jedno miejsce w jednym czasie kilka osób.

 

Pōdź, posjyżdżōmy se sam z gōrki na sōnkach.

Chcioł żeh posjyżdżać z gōrki na nartach, ale podziwoł żech się na dōł, a poszoł żech nazod piechty

Starka majōm urodziny, tōż posjyżdżały sie ciotki z cołkigo świata.

Posjyżdżoł bych trocha na nartach, ale prziszoł deszcz, a śniyg stajoł.

Podej dalij…