poskłodać

poskłodać (sie) – poskładać, złożyć (pol.)

bezokolicznikposkłodać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poskłodōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poskłodosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poskłodo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poskłodōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poskłodocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poskłodajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poskłodoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poskłodoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poskłodoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poskłodali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poskłodaliście; żeście poskłodali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poskłodali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poskłodała żech; poskłodałach; żech poskłodała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poskłodała żeś; poskłodałaś; żeś poskłodała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poskłodała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poskłodały my; my poskłodały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poskłodałyście; żeście poskłodały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poskłodały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poskłodało żech; żech poskłodało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poskłodało żeś; żeś poskłodało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poskłodało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poskłodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poskłodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poskłodoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poskłodali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poskłodali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poskłodali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poskłodała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poskłodała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poskłodała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poskłodały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poskłodały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poskłodały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poskłodało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poskłodało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poskłodało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poskłodej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poskłodo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poskłodejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poskłodajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poskłodoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poskłodoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poskłodoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poskłodali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poskłodali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poskłodali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poskłodała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poskłodała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poskłodała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poskłodały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poskłodały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poskłodały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poskłodało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poskłodało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poskłodało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poskłodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poskłodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poskłodoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poskłodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poskłodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poskłodali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poskłodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poskłodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poskłodała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poskłodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poskłodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poskłodały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poskłodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poskłodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poskłodało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposkłodany
rzeczownik odczasown.poskłodani
Rybnik

POL: poskładać coś z części w całość.

 

SI: Ledwa my poskłodali te siano, to zaczło tak loć, że my niy poradziyli ani dudōm uciyc.

PL: Ledwie złożyliśmy to siano do do kop, to zaczęło tak mocno padać, że nie potrafiliśmy nawet uciec do domu.

 

SI: Wejź a poskłodej te tajle do kupy, aż ich niy potracisz.

PL: Weź i złóż te części razem, żeby ich mie pogubić.

 

 

 

Podej dalij…